Стипендииабв

Боряна Петрова – главен специалист по социално-битови въпроси на студенти

Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3

Телефон:  +359 54 830 952

Телефон: +359 54 830 495, вътр. 171

E-mail:  b.petrova@shu.bg


Класиране на подалите молба за стипендия студенти за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.

Шумен | Добрич | Варна


СЪОБЩЕНИЕ

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ЦЕЛОГОДИШНА СТИПЕНДИЯ (МАЙКИ ИЛИ БАЩИ С ДЕЦА ДО 6-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, СТУДЕНТИ БЕЗ РОДИТЕЛИ И СТУДЕНТИ С ТЕЛК РЕШЕНИЕ), ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЗАВЕРЕНО УВЕРЕНИЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2017/18 г. В СРОК ДО 16.02.2018 г. В КОРПУС 3, ЕТ. 3, СТ. 310 - ПРИ ГЛ. СПЕЦ. БОРЯНА ПЕТРОВА.


 

Заповед за условията и критериите за предоставяне на стипендии за летния семестър на уч. 2017/18 г.


Проект „Студентски стипендии – фаза 1“ - http://eurostipendii.mon.bg/