Съобщения и контакти – прием 2017абв

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА

ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1.   Българска филология
2.   Английска филология
3.   Руска филология с бизнескомуникация
4.   Турска филология с бизнескомуникация
5.   Приложна германистика
6.   Приложна лингвистика (Английски език и руски език)
7.   Приложна лингвистика (Турски език и руски език)
8.   Журналистика и реклама
9.   История и география
10. Теология
11. Бизнес математика
12. Бизнес информатика
13. Компютърна информатика
14. Компютърни информационни технологии
15. Математика и информатика
16. Астрономия и метеорология
17. Медицинска химия
18. Биология и химия
19. Биология и физика
20. География и биология
21. Педагогика
22. Начална училищна педагогика и чужд език (английски)
23. Специална педагогика
24. Социална педагогика
25. Педагогика на обучението по музика
26. Педагогика на обучението по изобразително изкуство
27. Педагогика на обучението по техника и технологии
28. Комуникационни и информационни системи
29. Компютърни технологии за автоматизация на производството
30. Геодезия

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит
(от ШУ или от друг университет), с оценка от матура или да се явят на изпит

на 30.09.2017 г.

Срок за подаване на документи: 11 септември – 29 септември 2017 г. (вкл.)

в Център за кандидатстудентска дейност – Корпус 1- Шумен

__________________________________________________

Кандидатстудентска информация:

тел: 054 830 495 вътр. 250 и 260

тел: 054 832 106

GSM: 0894 555506

e-mail: ksk@shu.bg

 Страница във Фейсбук