Екипабв

проф. д-р Кина Вачкова
проф. дфн Ивелина Савова
доц. д-р Велка Попова
доц. д-р Ганка Янкова
гл.ас. д-р Албена Баева
гл.ас. Елена Иванова
гл. ас. Красимира Колева
гл.ас. Румяна Русинова
хон.ас. докт. Надежда Иванова
хон. ас. докт. Албена Антова