Обучениеабв

Обучението по български книжовен език се осъществява на четири нива:

  • Ниво за начинаещи. Осигурява основни знания за граматиката на езика и елементарно ниво на умения за четене и слушане с разбиране, писмена и устна комуникация.
  • Ниво за. малко напреднали. Граматичните знания на това ниво се задълбочават и разширяват, като се постигат уменията: подпомогнато разбиране на не много труден автентичен текст при четене и слушане; участие в разговор или беседа на ежедневна тема; писане на писма, водене на бележки и съставяне на резюме на лесен текст.
  • Ниво за средно напреднали. Водене на разговор и беседа, четене и слушане на автентичен текст и водене на записки, писане на официални писма, резюмета и кратък класификационен или аналитичен текст и по- сложен разказвателен текст.
  • Ниво за напреднали. Включва всички изброени (от първите три нива) умения на по-високо ниво и превод от български език на майчин език на по-сложен текст и от майчин на български език на несложен текст.

Всички нива завършват с тест. Участниците получават документ за нивото на владеене на писмената и устната форма на българския книжовен език.
Езиковото обучението протича под формата на:

  • Интензивни (краткосрочни) летни курсове – 160-200 учебни часа
  • Целогодишни (дългосрочни) курсове – 800-850 учебни часа