Деканско ръководствоабв

Декан: в.и.д. доц. д-р Чавдар Сотиров

 • Кабинет: Корпус 2, кабинет 203
 • Телефон: +359 54 830 339/ вътр. 113
 • E-mail: ch.sotirov@shu.bg
 • Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 часа

Заместник-декан по учебната дейност:  доц. д-р Янна Павлова Рускова

 • Кабинет: Корпус 2, кабинет 200
 • Телефон: +359 54 830 365/ вътр. 208
 • Факс: +359 54 830 397
 • E-mail: e.lyutskanova@shu.bg
 • Приемно време: вторник от 10.00 до 12.00 часа

Заместник-декан по качество на обучението и акредитацията:  доц. д-р Росица Петрова Михайлова

 • Кабинет: Корпус 2, кабинет 400
 • Телефон: +359 54 830 365/ вътр. 222
 • Факс: +359 54 830 397
 • E-mail: r.mihaylova@shu.bg
 • Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 часа

Заместник-декан по качество на обучението и атестиране на преподаватели и служители: проф. Димитър Николов Чолаков

 • Кабинет: Корпус 2, кабинет 201
 • Телефон: +359 54 830 365/ вътр. 134
 • Факс: +359 54 830 397
 • E-mail: d.cholakov@shu.bg
 • Приемно време: вторник от 10.00 до 12.00 часа

Главен координатор деканско ръководство: Илияна Георгиева

 • Кабинет: Корпус 2, кабинет 203
 • Телефон: +359 54 830 339
 • Факс: +359 54 830 397
 • E-mail: pf@shu.bg