Конкурсиабв

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.5/12.01.2018 г.

Дата: 
петък, January 12, 2018 - 11:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.5/12.01.2018 г.) за:

професор по:

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.97/05.12.2017 г.

Дата: 
вторник, December 5, 2017 - 09:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.97/05.12.2017 г.) за:

професор по:

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.81/10.10.2017 г.)

Дата: 
вторник, October 10, 2017 - 10:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.81/10.10.2017 г.) за:

професор по:

- област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Нова българска литература) – един;

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.61/28.07.2017 г.)

Дата: 
петък, July 28, 2017 - 13:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.61/28.07.2017 г.) за:

доцент по:

Конкурси за докторантури (обнародвани в ДВ, бр.58/18.07.2017 г.)

Дата: 
вторник, July 18, 2017 - 12:00

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.58/18.07.2017 г.) за учебната 2017/2018 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

Конкурс (обнародван в ДВ, бр. 37/09.05.2017 г.)

Дата: 
вторник, May 9, 2017 - 16:00

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прекратява (обнародвано в ДВ, бр.37/09.05.2017 г.) конкурса, обявен с обявление № 10480 (ДВ, бр.104 от 2016 г., стр.108), за доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1.