Студентска канцеларияабв

Корпус 1, кабинет 215, ет. 2

Мариета Димитрова
работно време за работа със студенти: 8.30 ч. – 15.00 ч.
 • Телефон: 054 830 495 / вътр. 190
 • Мобилен:  0893 352 216
 • e-mail: m.dimitrova@shu.bg
 
Коля Танева
работно време за работа със студенти: 8.30 ч. – 15.00 ч.
 • Телефон: 054 830 495 / вътр. 134
 • Мобилен:  0893 352212
 • e-mail: k.taneva@shu.bg

 

Ралица Георгиева
работно време за работа със студенти: 8.30 ч. – 15.00 ч.
 • Телефон: 054 830 495 / вътр. 113
 • Мобилен:  0882 910557
 • e-mail: r.georgieva@shu.bg
 
Ралица Балканска
работно време за работа с преподаватели: 9.00 ч. – 12.00 ч. / 12.30 ч. – 16.00 ч.
 • Телефон: 054 830 495, вътр. 237
 • Мобилен: 0895 522535
 • e-mail: r.balkanska@shu.bg

Корпус 2, кабинет 100, ет. 1

Каролина Ганева
работно време за работа със студенти: 8.30 ч. – 15.00 ч.
 • Телефон: 054 830 367
 • Мобилен: 0899 906 285
 • e-mail: k.ganeva@shu.bg
 
Мирослава Зяпкова
работно време за работа със студенти: 8.30 ч. – 15.00 ч.
 • Телефон: 054 830 322
 • Мобилен: 0892 603 015
 • e-mail: m.zyapkova@shu.bg
 
Виолета Маджарова
работно време за работа със студенти: 8.30 ч. – 15.00 ч.
 • Телефон: 054 830 365 / вътр. 157
 • Мобилен: 0893 336865
 • e-mail: v.madjarova@shu.bg
 
Анна Ласкарова
работно време за работа с преподаватели: 9.00 ч. – 12.00 ч. / 12.30 ч. – 16.00 ч.
 • Телефон: 054 830 362  
 • Мобилен: 0893 352 214
 • e-mail: a.laskarova@shu.bg

Дипломи

Корпус 1, кабинет 308, ет. 3

Северина Стефанова
работно време за работа със студенти: 10.00 ч. – 14.00 ч.
 • Телефон: 054 830 495 / вътр. 163
 • Мобилен:  0895 522 537
 • e-mail: s.stefanova@shu.bg
 
Мая Панайотова
работно време за работа със студенти: 10.00 ч. – 14.00 ч.
 • Телефон: 054 830 495 / вътр. 163
 • Мобилен: 0893 352 213
Милена Василева - европейски дипломни приложения
работно време за работа със студенти: 10.00 ч. – 14.00 ч.