2017абв

 • Изложба на студенти след практика в Националния университет за изкуства в Букурещ

 • Даниел Денев - стипендиант на фондация "Еврика"

 • Студенти помагат на деца в риск

 • Демонстрационен камион на SIEMENS в Шуменския университет

 • Участие в асамблея на партньорската мрежа на Институт „А.С.Пушкин” в Москва

 • Студенти търсят астероиди

 • Изложба графики в Шуменския университет

 • „Еразъм +” седмица в Шуменския университет

 • Среща с представители на американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”

 • Учени от България, Македония, Италия и Украйна участват в научната конференция „География, регионално развитие и образование“

 • Страници